Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: DlaCiebieiRodziny.pl Ireneusz Gwardyński -mail kontakt@dlaciebieirodziny.pl.

Private Solutions sp. z o.o. sp. komandytowa Ireneusz.gwardynski@privatesolutions.pl , GDUBEZPIECZENIA SP. Z O.O. S.K., e-mail: biuro@gdubezpieczenia.pl, Grupa Ubezpieczeniowa Multi 30 Sp. z o.o. e-mail:biuro@multi30.pl

Inspektor danych osobowych jest:iod@multi30.pl

 Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:
na podstawie art 6 ust 1b RODO:

 • w celu wykonania zawartej umowy pośrednictwa na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust.1a RODO):
 • w celu umożliwienia przesyłania ofert nieruchomości na podany adres e-mail
 • w celu wprowadzenia do systemu wymiany ofert, na podstawie art 6 ust 1b RODO (realizacji prawnie uzasadnionego interesu):
 • w celu prowadzenia rachunkowości,
 • w celu oferowania Pani/Panu produktów naszych partnerów,

Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta, .

Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych:
Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom – naszym partnerom, wyłącznie na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody: firmom pośrednictwa kredytowego, deweloperom, notariuszom, firmom posiadającym bazy ofert deweloperskich. Do Pana/Pani danych osobowych mają dostęp firmy rachunkowe, prawnicze, informatyczne, dostawcy oprogramowania, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko wyłącznie zakłady ubezpieczeniowe w momencie zlecenia usługi przedstawienia oferty oraz wyrażonej zgody na wykonywanie celów wymienionych w pkt. 3:

 • ALLIANZ, ALLIANZ ŻYCIE, AVIVA, AXA, COMPENSA, CONCORDIA, GENERALI, GENERALI ŻYCIE, WIENNER, HESTIA, HESTIA ŻYCIE, INTER POLSKA, INTERRISK, LINK 4, LLOYD’S Leadenhall, MACIF, METLIFE, MTU, POLISA ŻYCIE, PREVOIR, PROAMA, PRUDENTIAL, PZU, PZU ŻYCIE, RESO (BALCIA), SKANDIA, TU EUROPA, TUW TUW, TUZ TUW, UNILINK (GEFION), UNIQA, WARTA, YOU CAN DRIVE, EUROINS


Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w razie nie wyrażenia zgody:

 • nie istnieją

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • nie dłużej niż wymaga tego podstawa prawna i wyrażona zgoda na ich przetwarzanie
 • nie dłużej niż ogólny okres przedawnienia roszczeń, okres 6 lat
 • wyrażona zgoda – do czasu cofnięcia wyrażonej zgody
 • podstawa prawna, art. 70 § 1 Ordynacji – 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym.

Użytkownik przed wskazaniem danych innych osób – powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych Agentowi, w związku z czym ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą przetwarzane w formie profilowania.